Livrare

Livrarea și Modalitatea de livrare pe Topcann

TopHealthCann (Topcann) livrează Produsele exclusiv pe teritoriul României. Produsele vor fi livrate Clientului sau persoanei desemnate de Client prin intermediul unei societăți de curierat rapid. Aceasta este denumită în continuare ”Curierul”, și va livra Produsele la adresa de livrare menționată în Formular.

Livrarea, modalitatea de livrare precum și denumirea Curierului sunt menționate în Mesajul electronic de confirmare.

Clientul se obligă să primească Produsul sau să desemneze o persoană cu privire la preluarea Produsului de la Curier. Produsul va fi livrat Clientului sau persoanei desemnate de Client. În lipsa acestei persoane, Curierul este însărcinat de Client să predea Produsul unei alte persoane aflate în spațiul de la adresa de livrare. În acest ultim caz, Clientul își dă expres acordul cu privire la predarea Produsului unei alte terțe persoane aflate la adresa de livrare. Se presupune că această terță persoană a fost mandatată de către Client cu preluarea Produsului de la Curier.

La data livrării/recepționării Produsului Clientul se obligă să semneze o confirmare de primire (denumită în continuare ”Confirmarea de primire”). Confirmarea de primire face dovada deplină a faptului că Produsul a fost predat Clientului de către Curier si a faptului ca coletul si continutul lui sunt conform factura si intacte.

Siteul web al curierului unde pot fi găsite mai multe informații este sameday.ro.

Clientul se obligă să achite costul livrării, respectiv suma de 20 Lei în cazul comenzilor de până la 350 Lei.

Pentru comenzile cu o valoare mai mare de 350 Lei, Clientul va beneficia de livrare gratuită.

Termen de livrare

TopHealthCann, prin Curier, va încerca să livreze Produsul către Client într-un termen de 3 până la 5 zile lucrătoare. Termenul este calculat de la data recepționării Mesajului electronic de confirmare. Livrarea Produsului se face, de regula, in zilele de Luni – Vineri între orele 9:00 – 17:00, exceptând zilele sărbătoare legală.

Termenul de livrare poate fi influențat de asemenea de factori externi care nu țin de TopHealthCann. În aceste cazuri, Termenul de livrare poate fi de cel mult 30 (treizeci) zile de la încheierea Contractului (denumită în continuare ”Termenul maxim de livrare”).

Clientul este îndreptățit să solicite rezoluțiunea Contractului pentru motivul depășirii Termenului maxim de livrare, dacă TopHealthCann nu livrează Produsul într-un termen suplimentar stabilit în mod rezonabil de către Client sau dacă Clientul a informat în prealabil TopHealthCann că termenul de livrare este esențial.

În vederea exercitării dreptului la rezoluțiunea Contractului, Clientul va transmite către TopHealthCann (Topcann) o solicitare scrisă la adresa de postă electronică office@topcann.ro sau la adresa poștală Strada Ovidiu Cotrus 2, Etajul 2, Timisoara, România, menționând următoarele informații: număr de comandă, număr de factură, numele și prenumele solicitantului, adresa, număr de telefon, adresă de email, cod produs, denumire produs, cantitate, motivele rezoluțiunii – returnării, datele contului bancar: codul IBAN si numelei băncii.

TopHealthCann va rambursa toate sumele plătite de către Client într-un termen de cel mult 14 zile de la data la care Clientul a comunicat TopHealthCann decizia sa de încetare a Contractului, dacă solicitarea de retur a Contractului este întemeiată și Produsul a fost returnat în întregime către TopHealthCann.

Sumele de mai sus vor fi restituite în contul bancar indicat de Client în formularul de retur.